Drugog Crnogorskog bataljona 2/10
81000 Podgorica
Crna Gora

Tel. +382 20 273 141
Fax.+382 20 273 142